Nowa publikacja naukowa o mrówkach!

lip
30

4.9/5 (liczba głosów: 17) - ocena czytelników Myrmebloga

Ukazana w Current Zoology

Nowa publikacja o mrówkach!

Kolejna publikacja dotycząca zachowań ratunkowych mrówek (Comparative analysis of experimental testing procedures for the elicitation of rescue actions in ants) ukazała się w Current Zoology – międzynarodowym czasopiśmie wydawnictwa Uniwersytetu Oksfordzkiego!

O badaniach

Za niebywały sukces ekologiczny i ewolucyjny mrówek w dużej mierze odpowiada ich skłonność do zachowań altruistycznych. W artykule prezentujemy eksperyment, w którym skoncentrowaliśmy się na jednym z typu takich zachowań – ratunku, w którym osobniki spokrewnione ratują się nawzajem z różnego rodzaju pułapek. W przypadku mrówek możemy takie „akcje ratownicze” zaobserwować np. w czasie zasypywania się komór gniazdowych, schwytania przez drapieżne mrówkolwy, konfrontacji z termitami, a także podczas utknięcia w pajęczych sieciach. Wiele tych sytuacji uwięzienia można zasymulować w laboratorium za pomocą testów ratunkowych, w których mrówki (potencjalne ratowniczki) są skonfrontowane z pojedynczym, uwięzionym współtowarzyszem z gniazda.

Test ratunkowy u mrówek Formica cinerea (źródło: myrmeblog.pl)

Tutaj porównaliśmy wiele kategorii zachowań ratunkowych (kontakt między ratownikiem a uwięzionym, kopanie wokół uwięzionego osobnika, ciągnięcie za jego różne części ciała, przenoszenie przykrywającego go piasku i gryzienie nylonowej pętli) u mrówek Formica cinerea, przy użyciu znanych z literatury procedur testowania i analiz zachowań ratunkowych. Wykonaliśmy testy ratunkowe zarówno w terenie jak i laboratorium, przy czym testy laboratoryjne różniły się warunkami pod względem liczby mrówek potencjalnie zaangażowanych w akcje ratownicze (1 lub 5) oraz typem podłoża (oznakowanym lub nieoznakowanym feromonami mrówek). Na dalszym etapie badań użyliśmy dwóch metod do analiz zachowań behawioralnych: „time recoding procedure” oraz „interval recoding procedure”. Zmierzyliśmy między innymi czas trwania każdego zachowania, a także czas, po jakim ono nastąpiło od zasymulowania sytuacji zagrożenia.

Comparative analysis of experimental testing procedures for the elicitation of rescue actions in ants

Akcje ratunkowe były bardziej prawdopodobne i wyraźne w terenie niż w laboratorium. W związku z tym podjęliśmy dyskusję na temat wyzwań związanych z porównywaniem takich wyników w raportach naukowych. Ponadto różne rodzaje badań w laboratorium dały niespójne wyniki w zależności od używanej procedury, a także badanej kategorii zachowania ratunkowego. W ten sposób potwierdziliśmy rosnącą liczbę badań wykazujących, że metody oceny zachowań zwierząt, nawet jeśli różnią się tylko nieznacznie, mogą prowadzić do istotnie odmiennych wyników. Nasze wyniki uwidaczniają potencjalne powody różnic w zachowaniach ratunkowych mrówek w dostępnej literaturze, a także istotny problem niedoszacowania skłonności do ratunku u gatunków do tej pory testowanych. Mamy nadzieję, że nasze badania pomogą w planowaniu przyszłych eksperymentów nad zachowaniami ratunkowymi u rodziny Formicidae.

Eksperyment został przeprowadzony wraz z badaczem z Polskiej Akademii Nauk dr Krzysztofem Milerem w ramach grantu Preludium finansowanego przez Narodowego Centrum Nauki.

Zachęcam do zapoznania się z całością publikacji:

Comparative analysis of experimental testing procedures for the elicitation of rescue actions in ants

Pełną wersję artykułu (aż 10 stron w pdf) znajdziecie także tutaj: Comparative analysis of experimental testing procedures for the elicitation of rescue actions in ants.

Pozostałe publikacje o mrówkach

Poniżej zamieszczam linki do wpisów na temat poprzednich publikacji o mrówkach:

Ants co-occurring with predatory antlions show unsuccessful rescue behavior towards captured nestmates

Body size differences between foraging and intranidal workers of the monomorphic ant Lasius niger

Czytelniku Myrmebloga

Bardzo się cieszę, że mogę podzielić się z Tobą kolejnymi wynikami badań na mrówkach. Zachęcam do udostępniania i pobierania pełnej wersji pdf publikacji. Kolejne pomysły w trakcie realizacji. Mam nadzieję, że rezultaty uda się opublikować w przyszłym roku! 😉

Udostępnij artykuł:

Skomentuj

 
Facebook