Słownik myrmekologiczny

sierpień
11

Aculeata – żądłówki, podrząd obejmujący mrówki, pszczoły i osy

Anergates atratulus – nieróbka czarniawa

Archenotokia – powstawanie samców z niezapłodnionych jaj

Arena – wybieg dla mrówek służący do furażowania

Bieg tandemowy – charakterystyczny wspólny bieg dwóch mrówek

Biwak – skupisko mrówek nomadnych wokół królowej i potomstwa

Callow – młoda, niewybarwiona robotnica po opuszczeniu poczwarki

Camponotus fallax – gmachówka pniowa

Camponotus herculeanus – gmachówka cieśla/koniczek

Camponotus ligniperda – gmachówka drzewotoczna

Cykl rozwoju mrówki jajo –> larwa –> poczwarka –> imago

Czułki – narządy dotyku i węchu mrówek

Czyszczenie – lizanie powierzchni ciała przez współtowarzyszki

Dymorfizm – różnice w budowie zewnętrznej mrówek tego samego gatunku

Elajosom – tzw. ciałko mrówcze, część nasiona zawierającego składniki odżywcze

Elita – robotnice wykazujące większą inicjatywę i aktywność od pozostałych

Ergatogina  – forma pośrednia między robotnicą, a królową

Feromony – substancje chemiczne wydzielane przez mrówki

Formica – mrówka

Formica aquilonia – mrówka północna

Formica cinerea – pierwomrówka żwirowa

Formica cunicularia – pierwomrówka ziemna

Formica fusca – pierwomrówka łagodna

Formica lugubris – mrówka smętnica

Formica rufa – mrówka rudnica

Formica rufibarbis – pierwomrówka krasnolica

Formica polyctena – mrówka ćmawa

Formica pratensis – mrówka łąkowa

Formica (Serviformica) spp. – mrówki należące do rodzaju Formica, podrodzaju Serviformica (tzw. pierwomrówki)

Formica truncorum – mrówka pniakowa

Formicidae – mrówkowate

Formikarium – sztuczne gniazdo służące do hodowli mrówek

Furażowanie – wyszukiwanie i pozyskiwanie pokarmu przez mrówki

Fizogastria – bardzo silne rozszerzenie odwłoka królowej

Gamergata – robotnica, która może zostać zaplemniona przez samce

Gatunek synantropijny – przystosowany do miejsca zmienionego przez człowieka

Hibernacja – okres spoczynku mrówek podczas zimowania

Hodowla mrówek – hobby, polegające na zajmowaniu się kolonią mrówek

Hymenoptera – błonkoskrzydłe, rząd owadów

Imago – dorosły osobnik

Inkwilinizm – jedna z form pasożytnictwa społecznego

Jajo – pierwsze stadium rozwoju mrówki, składane przez królową

Jajo troficzne – niezdolne do rozwoju jajo służące jako pokarm

Kasta – grupa mrówek różniąca się od pozostałych rozmiarem i funkcjami

Kokon – oprzęd poczwarki służący jako osłona przed uszkodzeniami

Kolonia monodomiczna – patrz: kolonia monokaliczna

Kolonia monokaliczna – kolonia mrówek zajmująca jedno gniazdo

Kolonia polidomiczna – patrz: kolonia polikaliczna

Kolonia polikaliczna – kolonia mrówek zajmująca wiecej niż jedno gniazdo

Królowa – samica o rozwiniętych narządach płciowych, składająca jaja

Kutikula – chitynowy pancerz pokrywający ciało mrówek

Lestobioza – gnieżdżenie się kolonii drobnego gatunku w ścianach gniazd większego gatunku i podkradanie pokarmu oraz potomstwa

Lasius brunneus – hurtnica nadrzewna/wstydliwa

Lasius Chthonolasius sp. – gatunek mrówki należący do rodzaju Lasius, do podrodzaju Chthonolasius np. Lasius umbratus, Lasius mixtus

Lasius emarginatus – hurtnica skalna

Lasius flavus – podziemnica zwyczajna

Lasius fuliginosus – kartonówka zwyczajna

Lasius niger – hurtnica czarna/zwyczajna/pospolita

Lasius umbratus – podziemnica cieniolubna

Lasius sp.– gatunek mrówki należący do rodzaju Lasius np. Lasius brunneus, Lasius emarginatus

Leptothorax acervorum – smuklica zwyczajna

Major – mrówka żołnierz należąca do największej kasty robotnic

Manica rubida – wścieklica dorodna

Media – mrówka należąca do średniej kasty robotnic

Messor barbarus – mrówka żniwiarka

Mezosoma – środkowa część ciała owada

Metasoma – końcowa część ciała owada

Migracja – przenosiny kolonii z jednego gniazda do innego

Mimetyzm – upodabnianie się do otoczenia

Mimikra – upodabnianie się do innych organizmów

Minor – mrówka należąca do najmniejszej kasty robotnic

Monandria – kojarzenie się samicy z jednym samcem

Monoginia – występowanie w gnieździe jednej królowej

Monomorfizm – jednopostawciowość, występowanie jednakowych robotnic

Mutualizm – symbioza, korzystna dla obu współuczestniczących w niej gatunków

Mrówkolwy – rodzina owadów z rzędu sieciarek, których larwy polują na mrówki

Myrmekochoria – roznoszenie nasion przez mrówki

Myrmekofag – zwierzę odżywiające się mrówkami

Myrmekofil – zwierzę żyjące z mrówkami

Myrmekofauna – fauna mrówek, wszystkie mrówki występujące na danym obszarze

Myrmekologia – nauka o mrówkach

Myrmica rugulosa – wścieklica marszczysta

Myrmica rubra – wścieklica zwyczajna

Myrmica scabrinodis – wścieklica uszatka/szorstka

Myrmica sp. – gatunek mrówki należący do rodzaju Myrmica

Nanitic – mrówka pochodząca z pierwszego pokolenia robotnic

Niewolnictwo – wykorzystywanie mrówek – niewolnic przez inne mrówki

Ommatidium – podstawowy element oka złożonego owadów

Opiekunka – robotnica wewnątrz gniazda, zajmująca się potomstwem

Pleometrozja – zakładanie nowego gniazda przez więcej niż jedną królową

Poczwarka – stadium rozwoju mrówki pomiędzy jajem, a imago

Poliandria – kojarzenie się samicy z wieloma samcami

Polietyzm – podział pracy

Polietyzm wiekowy – podział pracy zależny od wieku

Poliginia – występowanie w gnieździe wielu królowych

Polimorfizm – występowanie kast/ zróżnicowanych w budowie robotnic

Polyergus rufescens – mrówka amazonka

Ponera coarctata – złośnica zwyczajna

Potomstwo – wszystkie niedojrzałe osobniki w kolonii (jaja, larwy, poczwarki)

Przyoczka – trójka oczu prostych w kształcie trójkąta występująca pomiędzy oczami złożonymi

Robotnica – bezpłodna samica z nierozwiniętymi narządami płciowymi

Rójka – loty godowe mrówek

Serviformica – podrodzaj mrówek z rodzaju Formica

Solenopsis fugax – mrówka złodziejka

Spadź – wydzielina mszyc, stanowiąca główny pokarm energetyczny mrówek

Spermateka – zbiorniczek służący do przechowywania plemników

Sposób klaustralny – sposób klasztorny

Sposób semiklaustralnysposób częściowo klasztorny/półklasztorny 

Sternit – płytka brzuszna segmentu ciała w szkielecie zewnętrznym stawonogów

Strongylognathus testaceus – sierpnica płowa\

Temnothorax crassispinus – wysmuklica zwyczajna

Tergit – płytka grzbietowa segmentu ciała w szkielecie zewnętrznym stawonogów

Tetramorium caespitum – murawka darniowiec

Trofalaksja – wymiana pokarmu między mrówkami na zasadzie „z ust do ust”

Truteń – samiec z rozwiniętymi narządami płciowymi

Tymczasowe pasożytnictwo społeczneczasowe pasożytnictwo społeczne

Zachowanie prospołeczne – zachowanie działające na korzyść innych osobników w grupie lub społeczeństwie np. zachowanie ratunkowe

Zachowanie ratunkowe – zachowanie, w którym jeden osobnik pomaga drugiemu w sytuacji zagrożenia życia np. zachowanie ratunkowe mrówek podczas schwytania przez drapieżnego mrówkolwa

Zbieraczka – robotnica zajmująca się zdobywaniem pokarmu poza gniazdem

Żołądek społeczny – tzw. wole, rozszerzenie przewodu pokarmowego, służące do przechowywania i przekazywania pokarmu na drodze trofalaksji

Żuwaczki – część narządu gębowego mrówek służącego do chwytania

 

Ostatnia aktualizacja: 02.08.2021 r.

Facebook