Etogram mrówek Camponotus herculeanus

lip
17

5/5 (liczba głosów: 4) - ocena czytelników Myrmebloga

 

Etogram mrówek – zapis zachowań

Etogram mrówek Camponotus herculeanus

Na przedmiocie z behawioru zwierząt mieliśmy oddać na zaliczenie etogram w grupach 2/3-osobowych. Jak to miało miejsce przy poprzednich pracach zapytałem o możliwość zrobienia etogramu na mrówkach.

Prowadząca z entuzjazmem zaakceptowała pomysł, także wraz z kolegami mogliśmy zrealizować projekt. Przedstawiony etogram jest bardzo uproszczony. Powstał zaledwie w 3 dni, ale w ramach moich prac o mrówkach na Myrmeblogu znalazł on swoje miejsce. Może kogoś zachęci to do podobnych badań lub przynajmniej podsunie pomysł na jakieś doświadczenie.

 

WYBÓR I METODY OBSERWACJI

Obserwacje dotyczące etogramu przeprowadzono w sztucznych warunkach w ciągu 2 dni (29.05-30.05.16r.). W pierwszy dzień w godzinach od 20:40 do 21:40, a w drugi od 20:00 do 21:20. Trwających 30s obserwacji dokonywano w odstępach czasu co 5 min. Obrano metodę obserwacji przeglądowych poprzez zliczanie ilości mrówek wykonującą daną czynność w danym czasie. Obiekt badawczy składał się z młodej rocznej kolonii – 13 mrówek z gatunku Camponotus herculeanus (królowa + 12 robotnic) oraz potomstwa (jaj, larw i poczwarek) znajdujących się w specjalnie przygotowanej do hodowli probówce (część gniazdowa), umieszczonej w plastikowym pojemniku, wypełnionym piaskiem, służącym jako miejsce do furażowania, na którym umieszczona była kropla miodu.

Etogram mrówek Camponotus herculeanus Etogram mrówek Camponotus herculeanus

 

 

 

 

 

 

 

DEFINICJE ZACHOWAŃ

Etogram mrówek Camponotus herculeanus

 

DEFINICJE ZACHOWAŃ ROZSZERZONE O NADRZĘDNE KATEGORIE ORAZ LITEROWE KODY ZACHOWAŃ

Etogram mrówek Camponotus herculeanus

 

ZAPIS OBSERWACJI PRZEGLĄDOWYCH

Etogram mrówek Camponotus herculeanus

Etogram mrówek Camponotus herculeanus

?+? oznacza robotnicę wykonującą daną czynność w danym czasie

??? oznacza królową wykonującą daną czynność w danym czasie

 

WNIOSKI

W sumie zostało zaobserwowanych 7 zachowań podzielonych na 3 kategorie. Robotnice reprezentowały najbardziej zróżnicowany behawior (7 zachowań), a królowa najmniejszy (2 zachowania).

Najczęstszymi zachowaniami zaobserwowanymi podczas 2 dniowego eksperymentu były zachowania związane z odpoczynkiem, co może potwierdzać najnowsze badania świadczące o domniemanym „lenistwie” wśród mrówek (http://www.sciencemag.org/news/2015/10/most-worker-ants-are-slackers). Owe ?lenistwo? może być także skutkiem przetrzymywania mrówek w sztucznych warunkach, gdzie pożywienia jest pod dostatkiem, a także zróżnicowanie środowiska jest znacznie mniejsze niż w naturze.

Na kolejnych miejscach znalazły się zachowania dotyczące kategorii ruchu i zdobywania pokarmu (tj. trofalaksja i furażowanie). Owe zachowania zdają się potwierdzać altruistyczny, społeczny charakter mrówek ? zdobywanie pożywienia dla kolonii i chęć dzielenia się nim z innymi osobnikami w celu wyrównania ilości pokarmu wśród wszystkich osobników. Sama trofalaksja zwana także ?pocałunkiem? wśród mrówek może odgrywać dużą role w doznawaniu przyjemności przez te owady z możliwości wymieniania się słodkim pokarmem, stąd to zachowanie jest bardzo często powtarzane wśród osobników (w sumie na ok. 2,5h obserwacji wśród 13 osobników zachowanie było powtórzone 16 razy).

Zachowania z kategorii utrzymania kondycji zarówno własnej jak i pozostałych członków kolonii (pielęgnacja, opieka nad potomstwem oraz wzajemna pielęgnacja) obserwowane były sporadycznie zazwyczaj u 1-2 osobników jednocześnie. Zapewne było to związane z koniecznością pozbywaniu się co jakiś czas zanieczyszczeń z ciała oraz potomstwa, a przede wszystkim z własnych czułek stanowiących główny narząd zmysłu u mrówek.

 

Udostępnij artykuł:

Skomentuj

 
Facebook