Słownik myrmekologiczny

Sie
11

Arena – wybieg dla mrówek służący do furażowania

Camponotus fallax – gmachówka pniowa

Camponotus herculeanus – gmachówka cieśla/koniczek

 Camponotus ligniperdus – gmachówka drzewotoczna

 Cykl rozwoju mrówki jajo ⇒ larwa ⇒ poczwarka ⇒ imago

 Czułki – narządy dotyku i węchu mrówek

 Dymorfizm – różnice w budowie zewnętrznej mrówek tego samego gatunku

 Feromony – substancje chemiczne wydzielane przez mrówki

 Formica – mrówka

 Formica fusca – pierwomrówka łagodna

 Formica cinerea – pierwomrówka żwirowa

 Formica cunicularia – pierwomrówka ziemna

 Formica rufa – mrówka rudnica

 Formica rufibarbis – pierwomrówka krasnolica

 Formica polyctena – mrówka ćmawa

 Formicidae – mrówkowate

 Formikarium – sztuczne gniazdo służące do hodowli mrówek

 Furażowanie – wyszukiwanie i pozyskiwanie pokarmu przez mrówki

 Gatunek synantropijny – przystosowany do miejsca zmienionego przez człowieka

 Hibernacja – okres spoczynku mrówek podczas zimowania

 Hodowla mrówek – hobby, polegające na zajmowaniu się kolonią mrówek

 Imago – dorosły osobnik

 Jajo – pierwsze stadium rozwoju mrówki, składane przez królową

 Kasta – grupa mrówek różniąca się od pozostałych rozmiarem i funkcjami

 Kokon – oprzęd poczwarki służący jako osłona przed uszkodzeniami

 Królowa – samica o rozwiniętych narządach płciowych, składająca jaja

 Kutikula – chitynowy pancerz pokrywający ciało mrówek

 Lasius brunneus – hurtnica nadrzewna/wstydliwa

 Lasius emarginatus – hurtnica skalna

 Lasius flavus – podziemnica zwyczajna

 Lasius fuliginosus – kartonówka zwyczajna

 Lasius niger – hurtnica czarna/zwyczajna/pospolita

 Lasius umbratus – podziemnica cieniolubna

 Major – mrówka żołnierz należąca do największej kasty robotnic

 Manica rubida – wścieklica dorodna

 Media – mrówka należąca do średniej kasty robotnic

 Messor barbarus – mrówka żniwiarka

 Minor – mrówka należąca do najmniejszej kasty robotnic

 Monoginia – występowanie w gnieździe jednej królowej

 Monomorfizm – jednopostawciowość, wystepowanie jednakowych robotnic

 Myrmekologia – nauka o mrówkach

 Myrmica rugulosa – wścieklica marszczysta

 Myrmica rubra – wścieklica zwyczajna

 Myrmica scabrinodis – wścieklica uszatka/szorstka

 Nantic – mrówka pochodząca z pierwszego pokolenia robotnic

 Opiekunka – robotnica wewnątrz gniazda, zajmująca się potomstwem

 Pleometrozja – zakładanie nowego gniazda przez więcej niż jedną królową

 Poczwarka – stadium rozwoju mrówki pomiędzy jajem, a imago

 Poliginia – występowanie w gnieździe wielu królowych

 Polimorfizm – występowanie kast/ zróżnicowanych w budowie robotnic

 Robotnica – bezpłodna samica z nierozwiniętymi narządami płciowymi

 Rójka – loty godowe mrówek

 Solenopsis fugax – mrówka złodziejka

 Spadź – wydzielina mszyc, stanowiąca główny pokarm energetyczny mrówek

 Sposób klaustralny – sposób klasztorny

 Sposób semiklaustralnysposób częściowo klasztorny/półklasztorny

 Strongylognathus testaceus – sierpnica płowa

 Tetramorium caespitum – murawka darniowiec

 Trofalaksja – wymiana pokarmu między mrówkami na zasadzie "z ust do ust"

 Truteń – samiec z rozwiniętymi narządami płciowymi

 Tymczasowe pasożytnictwo społeczneczasowe pasożytnictwo społeczne

 Zbieraczka – robotnica zajmująca się zdobywaniem pokarmu poza gniazdem

 Żuwaczki – część narządu gębowego mrówek służącego do chwytania

 

Ostatnia aktualizacja: 20.07.17r.